پایش شبکه های اجتماعی

تهیۀ بولتن مکتوب از اخبار شبکه های اجتماعی با ورود به دنیای وسیع و گسترده اخبار غیر رسمی

♦ اگر به غیر از رسانه های رسمی و کلاسیک، پیگیری اخبار و اطلاعات شبکه های اجتماعی برایتان مهم است
♦ اگر میخواهید بدانید که چه اخبار و اطلاعاتی دربارۀ مطالب مورد نیاز سازمان شما در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.
♦ ما برای شما کلاف درهم پیچیدۀ این شبکه ها را باز می کنیم و بولتنی از مطالب پرتکرار و پربازدید موضوع کارتان را تهیه می کنیم و هر روز صبح در اختیارتان قرار می دهیم.

پایش شبکه های اجتماعی توییتر ؛ فیس بوک ؛ تلگرام و اینستاگرام به صورت دستی و اتوماتیک در هزاران کانال و پست